Over Zorgcursus

Zorgcursus is een zustersite van LaserCollege (https://lasercollege.be/) gespecialiseerd in geavanceerde trainingen voor mensen met een medische achtergrond. Dit omvat onder andere titels zoals arts, verpleegkunde, biomedische wetenschappen, ergotherapie, logopedie en audiologie, medische beeldvorming, mondzorg, optiek en optometrie, orthopedie, podologie, toegepaste gezondheidswetenschappen, voedings- en dieetkunde, en vroedkunde.

Zorgcursus-cursussen zijn uitsluitend toegankelijk voor personen met een diploma in geneeskunde of gezondheidszorg.

LaserCollege Zorgprofessionals